Terug

Houdt rekening met vertraging i.v.m. drukte bij DHL! Bekijk ook de gewijzigde bezorgdata >>>

 • Ontvang een gift v.a. € 40,-
 • Gratis verzending in NL v.a. € 39,-
 • Vragen? 0492-729244

Spelvoorwaarden

Spelvoorwaarden

Algemeen

1.1       Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de Kras & Win actie (hierna: de “Actie”) die Het Cosmeticahuis, gevestigd aan de Zandstraat 29, 5425 VA in De Mortel (hierna te noemen: “Het Cosmeticahuis”) organiseert. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van de D-SKIN kits.

1.2       Deelname aan de Actie houdt acceptatie van deze spelvoorwaarden in.

1.3       Het Cosmeticahuis behoudt zich het recht voor om de Actie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet tot uitkering van de prijzen over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding voor de deelnemers.

1.4       Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 van toepassing.

 

Inhoud Actie

2.1       In april 2021 verschijnen op HetCosmeticahuis.nl de nieuwe D-SKIN kits. Ter promotie/ introductie van deze nieuwe kits ontvangen deelnemers bij het plaatsen van een order op HetCosmeticahuis.nl in de Actieperiode (zaterdag 1 mei 2021 t/m maandag 31 mei 2021) een kraskaart met unieke code. Met deze unieke code maken deelnemers kans op het winnen van een van de gratis D-SKIN kits of korting bij aankoop van een D-SKIN kit op HetCosmeticahuis.nl. Deelnemers kunnen de unieke code op de kraskaart tot en met 30 juni 2021 invoeren en verzilveren op hetcosmeticahuis.nl/actie om te zien welke prijs hij of zij gewonnen heeft.

2.2          De unieke code op de kraskaart dient bij de checkout, na het plaatsen van de D-SKIN kit(s) in de winkelmand, in het kortingscodeveld ingevoerd te worden. De korting is uitsluitend van toepassing bij de aankoop van de D-SKIN kits (D-SKIN Glow Kit, D-SKIN Purifying Kit, D-SKIN Repair Kit, D-SKIN Oxygen Kit, D-SKIN Lightening Kit, D-SKIN Collagen Kit) op HetCosmeticahuis.nl.

2.3          De Actie loopt van zaterdag 1 mei 2021 t/m maandag 31 mei 2021 (hierna: de “Actieperiode”).

2.4       Door een order te plaatsen op HetCosmeticahuis.nl ontvangen deelnemers in de Actieperiode een kraskaart met bijbehorende unieke code. Deelnemers kunnen in de Actieperiode meerdere orders plaatsen waardoor deelnemers meerdere keren mee kunnen doen met de Actie. Kraskaarten worden verstrekt bij orders geplaatst in de Actieperiode zolang de voorraad strekt. Voor de kraskaarten geldt op=op.

2.5       Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Prijzen

3.1       Er zijn verschillende prijzen te winnen, waaronder gratis D-SKIN kits en diverse kortingscodes die verzilvert kunnen worden bij de aankoop van D-SKIN kits op HetCosmeticahuis.nl

3.2       Om in aanmerking te kunnen komen voor een prijs, kan Het Cosmeticahuis de winnaars verplichten om de winnende kraskaart met unieke code ter beschikking te stellen. De code moet duidelijk leesbaar zijn.

3.3       De prijzen zijn persoonlijk en niet inwisselbaar voor een andere prijs of contanten en kunnen enkel verzilverd worden in de webshop van HetCosmeticahuis.nl

 

Deelname en deelnemers

4.1       Deelname staat open voor iedere in Europa woonachtige natuurlijke persoon boven de 18 jaar. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze winactie.

4.2       Het Cosmeticahuis heeft het recht om een deelnemer van een Actie buiten te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

4.3       Het Cosmeticahuis kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, alsmede voor storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.

4.4       Op deze actie is geen kansspelbelasting van toepassing.

4.5       Iedere prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan eventuele promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder de uitreiking van de prijs. Eventuele foto’s kunnen door Het Cosmeticahuis worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. Bovendien verklaren de prijswinnaars zich akkoord met het eventuele publiceren van een verslag/redactioneel artikel inclusief foto’s op HetCosmeticahuis.nl.

 

Gegevens

5.1       De Deelnemers gaan akkoord met het verstrekken van hun naam en adresgegevens ten behoeve van het bezorgen van de order.

5.2       Het Cosmeticahuis gaat zorgvuldig om met gegevens en handelt conform wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Het verwerken van deze gegevens zal conform de privacyverklaring van Het Cosmeticahuis plaatsvinden.

 

Wijziging spelvoorwaarden en technische voorzieningen

6.1       Het Cosmeticahuis heeft te allen tijde het recht om zonder voorafgaande kennisgeving (i) deze voorwaarden gedurende de Actie te wijzigen en (ii) zonder opgave van reden de Actie te staken of te wijzigen, zonder dat Het Cosmeticahuis daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van (enige) schade gehouden is jegens de deelnemers. In geval van wijziging van deze voorwaarden zal Het Cosmeticahuis rekening houden met de redelijke belangen van de deelnemers.

6.2       Het Cosmeticahuis garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Het Cosmeticahuis aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te nemen.

 

Klachten

7.1       Als een deelnemer een klacht of bezwaar heeft in verband met de door Het Cosmeticahuis georganiseerde Actie, dan kan de deelnemer deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Het Cosmeticahuis kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan Het Cosmeticahuis, Zandstraat 29, 5425 VA De Mortel, of een e-mail naar [email protected] onder vermelding van ‘klacht Kras & Win Actie’.

 

Aansprakelijkheid

8.1       Het Cosmeticahuis is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen Het Cosmeticahuis niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Het Cosmeticahuis in het leven roepen. Het Cosmeticahuis is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of andere technische faciliteiten. Het Cosmeticahuis is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.

 

Overmacht

9.1       Het Cosmeticahuis behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor of van Het Cosmeticahuis zelf.

 

Toepasselijk recht

10.1     Op deze spelvoorwaarden en de Actie is Nederlands recht van toepassing.

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

  Hide compare box

  9,1 / 10
  - 559 Reviews @ Kiyoh
  Shopping Cart Pixel